วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เครื่องทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)

MAGNETIC THERAPY COPPER Magnetic Bracelet -...
Butterfly Charm for Pandora/Troll Style Cha...
LovingtheBead © 'Ice Dance' Cut Glass ...
1 x Silver Plated Blue Stones Butterfly Cha...
Black Diamond Stud Earrings - 9K White Gold...
Ted Baker Cream Resin Slogan Bangle
GUITAR STUD EARRING STIRLING SILVER Approx ...
Silver Crystal Set Heart and Star Stud Earr...
Chrysalis Charm Silver Blue Heart Charm
Oi! Fresh Water Pearl Flower Necklace On Wa...
Silver 18 Charm Belcher 7.5" Bracelet
Rhodium Plated Pink Crystal Hello Kitty Cha...
Music Score Cufflinks
LovingtheBead © Sexy Pink Cultured Pea...
Chrysalis, sterling silver, ladies, Sterli...
SILVER SWIRL HEART DROP EARRINGS
Fred Bennett Men's P2008 Square Diamond Dou...
Pink Butterfly Clip Charm for Thomas Sabo S...
Neptune Giftware Soft Black Leather Wide Cu...
Shimmering Blue with stones Glass Charm Bea...
15 SILVER & PINK BEADS / CHARMS + 21cm ...
Sterling Silver Four Leaf Clover Pendant On...
Cat Charm Bead for Pandora/Troll/Chamilia S...
Pewterhooter Large Cross Pendant with Gift ...
Oi! - Ladies White Fresh Water Pearl and Sh...
Silver Gents Solid 2oz Bike Link 8.5" Brace...
Neptune Giftware Mens Black Plaited Leather...เครื่อง ทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเครื่อง ทรงถวายพระแก้วมรกต เป็นพุทธบูชาสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนเป็นปฐมนั้น ต่อมาพระบาทสมเด็ขพระนั่งเกล้างเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างเครื่องทางสำหรับฤดู หนาวถวายเป็นพุทธบูชาเพิ่มอีก ๑ ชุด เพื่อให้ครบ ๓ ฤดู

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีจะทรงประกอบพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของพระ แก้วมรกต ในวันเริ่มของทุกฤดูกาลเป็นประจำทุกปี ถ้าทรงติดพระราชภารกิจอย่างอื่น จนไม่อาจเสด็จด้วยพระองค์เองได้ก็จะโปรดเกล้าฯให้เจ้านาย อันเป็นพระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์

การเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกต จะถือกำหนดเวลาดังนี้

ฤดูร้อน กำหนดวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ หรือราวเดือนมีนาคม

ฤดูฝน กำหนดวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือราวเดือนกรกฎาคม

ฤดูหนาว กำหนดวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือพฤศจิกายน

เครื่องทรงของพระแก้วมรกตทั้ง ๓ ชุด มีความวิจิตรงดงามตระการตา เป็นศิลปกรรมที่เต็มไปด้วยคุณค่า หาดูได้ยาก โดยแต่ละชุดมีลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ กัน

เดิมเครื่องทรงของพระแก้วมรกตในฤดูกาลที่มิได้ทรงจะเก็บรักษาอยู่ที่กอง คลังกลาง กรมธนารักษ์ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างทั่วถึง

เครื่องทรงสำหรับฤดูร้อน(คิมหันต์)

๑. มงกุฎทองคำลงยาฝังพลอยและทับทิมมีดอกไม้ประจำทิศฝังเพชรทั้ง ๓ ชั้น ชั้นละ ๔ ดอก รวม ๑๒ ดอก มีดอกไม้ไหวติด ๓ ชั้น

ชั้นต้น ดอกไม้ไหวฝังบุษย์น้ำทอง (บุษย์) น้ำเพชร ๑๐ ดอก

ชั้นกลาง ดอกไม้ไหวตาไก่ฝังบุษย์น้ำเพชรดอกละ ๑ เม็ด ๑๐ ดอก

ชั้นใต้ บัวกลุ่มดอกไม้ไหวตาไก่ ฝังบุษย์น้ำเพชรดอกละ ๑ เม็ด ๗ ดอก

ยอดมงกุฎฝังเพชรทั้งเจ็ดเม็ดสี่เหลี่ยมโตเท่าบัวผ่าซีก ๑ เม็ด มีมงคลเพชรรอบ ขนาดเม็ดละเขือ ๑๖ เม็ด มีระย้าฝังเพชร ระย้าละ ๑ เม็ด ๘ ระย้า ใต้ระย้ามีปลอกทองคำฝังเพชร ๑๑ เม็ด ๑ ปลอก

๒. พระกรรเจียกข้างขวาทองคำลงยาฝังเพชรโตประมาณกล่ำแก่(มะกล่ำช้าง) ๑ เม็ด และฝังทับทิมขนาดใหญ่ ๑ เม็ด นอกนั้นทับทิมและพลอยขนาดกลางและเล็ก และมีดอกไม้ไหวมงคลเพชรรอบ กลางฝังไพฑูรย์ ๑ เม็ด ๑ ดอก

พระกรรเจียกข้างซ้ายทองคำลงยาฝังเพชรโตประมาณกล่ำแก่ ๑ เม็ดและฝังทับทิมขนาดใหญ่ ๑ เม็ด นอกนั้นฝังทับทิมและพลายขนาดกลางและเล็ก และมีดอิกไม้ไหวมงคล เพชรรอบ กลางฝังไพฑูรย์ ๑ เม็ด ๑ ดอก

๓. ฉลองพระศอทับพระอังสาทองคำ ลงยาราชาวดีประดับบุษราคัมดอกระหว่างลายก้ามปูฝังทับทิม ขนาดเม็ดบัวแก่ ๘ เม็ด ระหว่างลายก้ามปูลายเทศฝังมรกตสี่เหลี่ยมขนากกล่ำแก่ ๘ เม็ด ใบเทศฝังมรกต ๘ เม็ด มุกดา ๘ เม็ด มีพระนพทองคำลงยาฝังพลอยทั้ง ๒ ข้าง กนกข้างทองคำลงยา ช่องหนึ่งมี ๒ กนก ประดับเพชรขนาดกล่ำแก่ ๑ เม็ด เพชรขนาดย่อม ๑ เม็ด นอกนั้นประดับเพชรและพลอยขนาดต่างๆรวม ๑ ช่อง

๔. ทับทรวงทองคำลงยาประดับทับทิมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวม ๗๖ เม็ด มีสังวาลทับทรวงฝังบุษยน้ำเพชร กลางฝังดอกบุษราคัมดอกละ ๑ เม็ด ๘ ดอก

๕. ตาบข้างทองคำฝังเพชรและทับทิม ๒ ตาบ มีพระสังวาลต่อตาบฝังบุษยน้ำเพชร กลางฝังบุษราคัมดอกละ ๑ เม็ด รวม ๒ ตาบ ๑๗ ดอก

๖. ตาบหลังทองคำฝังนิล ๑๓ เม็ด ฝังไพฑูรย์ ๔ เม็ด มุกดา ๔ เม็ดทับทิม ๒๐ เม็ด มีพระสังวาลต่อตาบฝังบุษยน้ำเพชร กลางฝังบุษราคัมดอกละ ๑ เม็ด ๘ ดอก

๗. พระสังวาลทองคำดอกฝังมุกดา ๑๔ ดอก มีลูกคั่นฝังมุกดา ๑๓ คู่

๘. พระสังวาลทองคำดอกจิกสายคู่ มีดอกประจำยามฝังเพชรปลายรำขนาดเม็ดละเขือแก่ กลางดอกฝังทับทิม ๑ เม็ด ๑ ดอก ฝังเพชรดอกละ ๑ เม็ด ๒ ดอก ฝังมรกต ๑ เม็ด ๑ ดอก ฝังบุษราคัมดอกละ ๑ เม็ด ๑ ดอก ฝังไพฑูรย์ ๑ เม็ด ๑ ดอก ฝังนิลดอกละ ๑ เม็ด ๒ ดอก ฝังมุกดา ๑ เม็ด ๑ ดอก ฝังโกเมนดอกละ ๑ เม็ด ๒ ดอก รวม ๑๒ ดอก

๙. ต้นพระกรเบื้องขวาทองคำลงยารอบฝังบุษราคัม ๖ เม็ด ฝังไพฑูรย์ ๖ เม็ด ฝังมุกดา ๖ เม็ด รวม ๑๘ เม็ด กระจังฝังบุษยน้ำเพชรมีดอกประจำฝังเพชร ๔ ดอก

ต้นพระกรเบื้องซ้ายทองคำลงยาซีกเดียวฝังมุกดา ๔ เม็ด ฝังโกเมน ๔ เม็ด ฝังไพฑูรย์๔ เม็ด รวม ๑๒ เม็ด กระจังฝังบุษยน้ำเพชร มีดอกประจำยามฝังเพชร ๓ ดอก

๑๐. กองเชิงครึ่งซีกทองคำลงยาฝังมุกดาข้างละ ๘ เม็ด นอกนั้นฝังโกเมน รวม ๒ข้าง

๑๑. วัดพระองค์ด้านหน้าครึ่งซีกทองคำลงยาฝังนิลขนาดใหญ่และเล็ก รวม ๙ เม็ด นอกนั้นฝังพลอยสีต่างๆ

๑๒. เชิงสนับเพลาข้างซ้ายและข้างขวาทองคำลงยา ฝังโกเมนขนาดใหญ่และเล็กข้างละ ๒๑ เม็ด ลายขอบฝังบุษยน้ำเพชรรวม ๒ ข้าง

๑๓. ปลายพระกรครึ่งซีกข้างซ้ายและข้างขวาทองคำลงยาฝังมุกดาข้างละ ๓ แก้ว นอกนั้นฝังพลอยสีต่างๆ

๑๔. พระธำมรงค์ (ไม่มีก้าน) ทองคำฝังเพชร ๑ วง ติดกัน ๕ ยอดมีมงคลเพชร ๓ ยอด ไม่มีมงคลเพชร ๒ ยอด ๑ วง

พระธำมรงค์ทองคำหัวมณฑป มีมงคลเพชร ๒ ชั้น ยอดฝังเพชรมีบ่าข้างหนึ่งฝังพลอย ๑ วง

พระธำมรงค์ทองคำ กลางฝังไพฑูรย์ ๑ เม็ด มีบ่าข้างหนึ่งฝังบุษยน้ำเพชร ๑ เม็ด ๑ วง

พระธำมรงค์ทองคำมงคลเพชร ยอดฝังเพชรโตขนาดกล่ำ (ไม่มีก้าน) ๒ วง


เรื่อง: เครื่องทรงสำหรับฤดูฝน (วสันต์) ตอบโดยอ้างข้อความ

เครื่องทรงสำหรับฤดูฝน (วสันต์)

๑. พระศกทองคำประดับเพชร ขนาดเม็ดมะเขือ พระรัศมีทองคำลงยา ต้นรัศมีฝังดอกผักตบ ๔ เม็ด ยอดฝังเพชร ๑ เม็ด

๒. ผ้าสังฆาฎิทองคำ มีดอกไม้กลางผืน ยอดดอกไม้ประดับเพชร ๒๐ เม็ด นอกนั้นประดับพลอยต่างๆ ซ้อนทับบนผ้าห่มดวงทองคำลงยา

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 3435
ตอบเมื่อ: 23 Sep 2008 03:33 pm
เรื่อง: เครื่องทรงสำหรับฤดูหนาว (เหมันต์)
ตอบโดยอ้างข้อความ

เครื่องทรงสำหรับฤดูหนาว (เหมันต์)

๑. พระศกทองคำประดับเพชรขนาดเม็ดมะเขือ มีพระรัศมีทองคำลงยาต้นพระรัศมีฝังเพชร ๔ เม็ด เม็ดหนึ่งโตขนาดกล่ำแก่ อีก ๓ เม็ดโตขนาดกล่ำอ่อน ยอดฝังเพชร ๑ เม็ด

๒. ผ้าคุลมทองคำลงยา ริมสองข้างและชายข้างประดับเพชรและพลอยสีต่างๆ กลางผืนเป็นดอกชิงดวงกลีบลงยา กลางฝังพลอยกว้าง ๑๒.๕ นิ้ว ยาว ๔๒ นิ้ว และมีดุมทองคำประดับเพชน ๒ ดุม มีสายสร้อยทองคำ ๔ สาย ยาวสายละ ๓ นิ้วเศษ

ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี มีพระราชพิธี“ กาญจนาภิเษก”รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตขึ้น ใหม่แทนของเดิมซึ่งชำรุด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยร่วมบริจาค


ที่มา


http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=928

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น